Tu jesteś:  
O Instytucie

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego  prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te, o ostatecznym aplikacyjnym charakterze, obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę. Kierunki działalności Instytutu obejmują także wiele branż przemysłu rolno-spożywczego: drożdżownictwo, gorzelnictwo, winiarstwo, octownictwo, browarnictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo i przechowalnictwo zbóż, przetwórstwo ziemniaków i skrobi, piekarskiego i cukierniczego, koncentratów spożywczych, żywności mrożonej i schłodzonej, cukrowniczego, mięsnego i tłuszczowego oraz produkcję mikrobiologicznych preparatów (enzymatycznych, probiotycznych, kultur starterowych i in.).

Aktualności

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu

 

zaprasza do udziału w

 

50. JUBILEUSZOWYCH DNIACH PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

 

pt. „Perspektywy stosowania azotynów i azotanów w przetwórstwie mięsa”

 

 

które odbędą się w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie
w Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5, III piętro

12-10-2018 r.

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Dział Administracyjno-Techniczny

 

zatrudni osobę na stanowisko

 

P R A C O W N I K   F I Z Y C Z N Y

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
informuje o otwarciu

 

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji  żywności
w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych”


Edycja 2018/2019 przeznaczona jest dla Doradców ODR

12-10-2018 r.

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

zatrudni osobę na stanowisko
 
Specjalista ds. współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego

12-10-2018

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Zakład Przetwórstwa Mięsa i Tłuszczu przy ul. Jubilerskiej 4 w Warszawie

 

zatrudni osobę na stanowisko

 

T E C H N I K   T E C H N O L O G

 

12-10-2018 r.

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Zakład Analizy Żywności przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie
 
zatrudni osobę na stanowisko
 
C H E M I K

 

 

Badanie kinetyki inaktywacji enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym i wysokich ciśnień hydrostatycznych

 

Projekt realizowany jest przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego w ramach programu SONATA 9 finansowanego przez NCN pod kierownictwem dr hab. inż. Krystiana Marszałka, prof. IBPRS.

Pracownia Piwa i Słodu
Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
informuje, że wykonuje

 

OZNACZENIE ZAWARTOŚCI ALKOHOLU
W PIWACH BEZALKOHOLOWYCH

 

(poniżej 0,5% obj. alkoholu, w tym piwach 0,0% obj.) metodami zalecanymi przez Analytica EBC i MEBAK

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
zaprasza do udziału w

 

XXIII Cyklu badań biegłości
kierowanym do Laboratoriów przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich
Czas trwania:   listopad 2018 – czerwiec 2019

 

Redakcje współpracujące z Instytutem

                       

 

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.