Tu jesteś:  

 

ROK 2017

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2017 r. (Publications 2017) 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba publikacji

PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

114

I. PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH:

104

a)

Publikacje naukowe w czasopismach wymienionych na liście A MNiSW

 41

b)

Publikacje naukowe w czasopismach wymienionych na liście B MNiSW

58

c)

Publikacje naukowe w czasopismach obcojęzycznych nie wymienionych na listach MNiSW

5

II. PUBLIKACJE NAUKOWE W RECENZOWANYCH MATERIAŁACH
    Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH UWZGLĘDNIONYCH
    W WEB OF SCIENCE

8

III. MONOGRAFIE NAUKOWE

 2

a)

Rozdział w monografii wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi 4 lub więcej

 2

PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

 92

I. PUBLIKACJE NAUKOWE I POPULARNO-NAUKOWE
   W CZASOPISMACH

13

II. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

 79

 

Publikacje ogółem:

206

 

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2017 r. (Publications 2017) 

 

 

ROK 2016

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba publikacji

PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

139

I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

 118

a)

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports

 39

b)

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra

 75

 c)

Publikacja w czasopiśmie obcojęzycznym nie wymienionym w wykazie ministra

4

II. PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH MATERIŁACH Z KONFERENCJI
    MIĘDZYNARODOWEJ UZWGLĘDNIONEJ W WEB OF SCIENCE

8

III. MONOGRAFIE NAUKOWE

 13

a)

Monografia naukowa lub wybitna naukowa – gdy liczba autorów monografii wynosi 4 lub więcej a ich udział jest niewyodrębniony

1

b)

Rozdział w monografii wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi 4 lub więcej

 11

c)

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4

1

PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

106

I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

10

II. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

 96

 

Publikacje ogółem:

 245

 

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2016 r. (Publications 2016) 

 

 

ROK 2015

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba publikacji

PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

132

I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

121

a)

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports

40

b)

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra

80

c)

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science

1

II. MONOGRAFIE NAUKOWE

11

a)

Monografia naukowa lub wybitna naukowa – gdy liczba autorów monografii wynosi 4 lub więcej a ich udział jest niewyodrębniony

1

b)

Rozdział w monografii wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi 4 lub więcej

10

PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

179

I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

26

II. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

153

 

Publikacje ogółem:

311

 

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2015 r. (Publications 2015)

 

 

ROK 2014

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba publikacji

PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

90

I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

83

a)

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports

24

b)

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra

59

c)

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science

-

II. MONOGRAFIE NAUKOWE

7

a)

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim

-

b)

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

3

c)

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

-

d)

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

4

e)

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej

-

PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

166

I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

35

II. WYDAWNICTWA ZWARTE

3

a)

Autorstwo wydawnictwa zwartego w języku polskim

1

b)

Autorstwo rozdziału w wydawnictwie zwartym w języku angielskim

1

c)

Autorstwo rozdziału w wydawnictwie zwartym w języku polskim

1

III. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

128

 

Publikacje ogółem:

256

 

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2014 r. (Publications 2014)

 

 

ROK 2013

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba publikacji

PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

88

I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

82

a)

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports

23

b)

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra

58

c)

Redaktor naczelny czasopisma wymienionego w wykazie ministra

-

d)

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science

2

II. MONOGRAFIE NAUKOWE

5

a)

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim

-

b)

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

-

c)

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

3

d)

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

2

e)

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej

-

PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

177

I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

45

II. WYDAWNICTWA ZWARTE

1

III. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

131

 

Publikacje ogółem:

265

 

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2013 r. (Publications 2013)

 

 

ROK 2012

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA – PUBLIKACJE

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba publikacji

PUBLIKACJE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

85

I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

75

a)

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports

21

b)

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra

54

c)

Redaktor naczelny czasopisma wymienionego w wykazie ministra

-

II. MONOGRAFIE NAUKOWE

10

a)

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim

-

b)

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
w języku angielskim

1

c)

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

-

d)

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
w języku
polskim lub innym niż angielski lub polski

8

e)

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej

1

PUBLIKACJE NIE PUNKTOWANE PRZEZ MNiSW

215

I. WYDAWNICTWA ZWARTE

12

II. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

84

II. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

119

 

Publikacje ogółem:

300

 

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników IBPRS za 2012 r. (Publications 2012)

 

 

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.