Tu jesteś:  

W IBPRS ustanowiono system zarządzania, adekwatny do zakresu jego działalności zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 212 wykonywane są w Zakładzie Jakości Żywności z siedzibą w Łodzi:

 • Zakład Jakości Żywności:

-         Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych,

-         Pracownia Mikrobiologii.

Kontakt:

Kierownik ds. Jakości - mgr inż. Andrzej Cis

tel. 042 674 64 14 wew. 321

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 452 wykonywane są w IBPRS w Warszawie:

oraz

 

ANKIETA badania satysfakcji Klienta IBPRS dostępna jest na stronach poszczególnych jednostek organizacyjnych Instytutu.

Kontakt:

Kierownik ds. Jakości - mgr inż. Anna Nurek

tel. 22 606 38 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 553 wykonywane są w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu z siedzibą w Warszawie:

 • Laboratorium Badania Żywności i Środowiska: Zespół A i Zespół B

 

Kontakt:

p.o. Kierownika ds. jakości – mgr inż. Barbara Wolanin

tel. (0-22) 509-70-32; fax. (0-22) 610-23-66

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badania objęte zakresem akredytacji Nr AB 803 wykonywane są w Zakładzie Cukrownictwa z siedzibą w Lesznie:

 • Pracownia Analityki Cukrowniczej,
 • Pracownia Mikrobiologii,
 • Pracownia Gospodarki Wodą i Ochrony Środowiska

Kontakt:

Specjalista ds. jakości - dr inż. Tomasz Szymański

tel. stacjonarny (22) 725 66 62; tel. komórkowy 501 271 551

fax (22) 725 66 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do współpracy

 

 


 

 

W siedzibie Instytutu funkcjonuje system zarządzania wg wymagań ww. normy potwierdzony 24 grudnia 2003 r. wydanym Certyfikatem Akredytacji Nr AB 452.

 

Od stycznia 2008 r.:

 

-      do Oddziału Koncentratów w Poznaniu zostało włączone Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego. W wyniku połączenia jednostek powstał Oddział Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych z siedzibą w Poznaniu (OK). W ramach Oddziału działa m. in. Zakład Technologii Koncentratów Spożywczych (ZK), objęty Certyfikatem Akredytacji Nr AB 452, oraz Zakład Przetwórstwa Ziemniaków i Skrobi (ZS). W OK funkcjonuje system zarządzania przedstawiony w wewnętrznej dokumentacji systemu zarządzania IBPRS.

 

-      w IBPRS został utworzony Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności z siedzibą w Łodzi (OCh). Oddział ten powstał z dwóch jednostek badawczo-rozwojowych takich jak: Centralne Laboratorium Chłodnictwa oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych. Jednostki te posiadały Certyfikaty Akredytacji o Nr AB 640 i AB 212. W chwili obecnej OCh posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 212. W OCh funkcjonuje system zarządzania przedstawiony w wewnętrznej dokumentacji systemu Oddziału.

 

Od lipca 2009 r. w IBPRS został utworzony:

 

-      Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 4. Jednostka ta posiada Certyfikat Akredytacyjny Nr AB 553. W jednostce funkcjonuje system zarządzania przedstawiony w wewnętrznej dokumentacji systemu Oddziału.

 

-     Oddział Cukrownictwa z siedzibą w Lesznie. Jednostka ta posiada Certyfikat Akredytacyjny Nr AB 803. W jednostce funkcjonuje system zarządzania przedstawiony w wewnętrznej dokumentacji systemu Oddziału.

Wszystkie ww. certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego (AB 212, AB 452, AB 553, AB 803) zostały wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

W IBPRS udokumentowano swoje polityki, systemy, programy, procedury i instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników badań. Szeroki zakres badawczy, wysoka specyfika wykonywanych zadań, „historia” związana z restrukturyzacją jednostek badawczo-rozwojowych, lokalizacja poszczególnych jednostek organizacyjnych Instytutu oraz złożona struktura organizacyjna, spowodowały konieczność utworzenia kilku poziomów dokumentacji systemu zarządzania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością Instytutu składa się z następujących poziomów:

 • Księga Jakości IBPRS w Warszawie - dokument opisujący system zarządzania w jednostkach organizacyjnych objętych zakresem akredytacji Nr AB 452;
 • Księga Jakości OCh w Łodzi - dokument opisujący system zarządzania w jednostkach organizacyjnych objętych zakresem akredytacji Nr AB 212;
 • Księga Jakości OM w Warszawie - dokument opisujący system zarządzania w jednostkach organizacyjnych objętych zakresem akredytacji Nr AB 553;
 • Księga Jakości OC w Lesznie - dokument opisujący system zarządzania w jednostkach organizacyjnych objętych zakresem akredytacji Nr AB 803;
 • Procedury ogólne systemu zarządzania - dokumenty opisujące sposoby postępowania w różnych obszarach systemu zarządzania jakością w odniesieniu do jednostek organizacyjnych, objętych poszczególnymi ww. certyfikatami akredytacji;
 • Procedury badawcze i normy metodyczne - dokumenty opisujące metody badawcze;
 • Instrukcje - dokumenty opisujące szczegółowo sposoby realizacji poszczególnych czynności, ich miejsce, niezbędne wyposażenie itp., w odniesieniu do czynności zasadniczych opisanych w dokumentach wyższego rzędu, tj., księgach jakości, procedurach ogólnych i badawczych;
 • Dokumenty zewnętrzne - normy systemowe, przepisy, podręczniki, oprogramowanie.
copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.