Tu jesteś:  

W ramach Zakładu Mikrobiologii (ZM) działają:

 

 • Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych (KKP)
 • Pracownia Badania Jakości Mikrobiologicznej (PBJM)

 

 

Działalność badawcza Zakładu obejmuje:

 

 • opracowywanie i doskonalenie nowych metod analitycznych, w tym biologii molekularnej, stosowanych w badaniach jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych oraz do identyfikacji i charakterystyki mikroorganizmów;
 • badania skuteczności nowych, alternatywnych metod utrwalania żywności, w tym: inaktywacji drobnoustrojów, uszkodzeń subletalnych komórek oraz przeżywalności i regeneracji drobnoustrojów w żywności podczas jej przechowywania po utrwalaniu;
 • opracowywanie i doskonalenie metod dezynfekcji surowców dla przemysłu rolno – spożywczego;
 • badania wykorzystania bakteriofagów jako nie chemicznych, ekologicznych środków ochrony żywności;
 • badanie bioróżnorodności mikroorganizmów istotnych w przemyśle spożywczym za pomocą metod molekularnych;
 • badania genomiki i proteomiki drobnoustrojów w odpowiedzi na stresy występujące w procesach technologicznych;
 • badania występowania oraz wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów w środowisku i na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego;
 • rozwój kadry naukowej poprzez zdobywanie stopni i tytułów naukowych, oraz popularyzacja wiedzy poprzez prezentowanie uzyskiwanych wyników badań na konferencjach i ich publikowanie w czasopismach naukowych i branżowych.
 • badania nad przechowywaniem mikroorganizmów w prowadzonej zgodnie z zasadami zalecanymi przez OECD i WFFC kolekcji kultur, w tym:
 • izolację, identyfikację, gromadzenie i przechowywanie bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych;
 • opracowywanie i doskonalenie metod długoterminowego przechowywania drobnoustrojów;

 

Działalność usługowa Zakładu obejmuje:

 

 • badanie jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców, półproduktów i produktów spożywczych;
 • identyfikacja drobnoustrojów występujących w żywności, w środowisku jej produkcji i dystrybucji;
 • udział Laboratorium w systemie wykrywania skażeń w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
 • opinie dotyczące jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych;
 • konsultacje i rozwiązywanie problemów mikrobiologicznych występujących w zakładach produkcyjnych sektora rolno-spożywczego;
 • przyjmowanie mikroorganizmów do depozytu patentowego w Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych posiadającej status Krajowego i Międzynarodowego Organu Depozytowego (współpraca z Urzędem Patentowym w zakresie patentowania szczepów);
 • przyjmowanie mikroorganizmów do depozytu w domenie publicznej;
 • dostarczanie produkcyjnych szczepów drobnoustrojów z Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych zakładom przemysłu spożywczego oraz udostępnienie mikroorganizmów uczelniom i instytutom badawczym;
 • liofilizację mikroorganizmów oraz przechowywanie mikroorganizmów w ciekłym azocie;
 • wytwarzanie i sprzedaż suszonych aktywnych preparatów drożdży winiarskich
  i miodowych.

 

 

Działalność szkoleniowa Zakładu obejmuje:

 

 • prowadzenie szkoleń w formie wykładów dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz warsztatów z zakresu technik analitycznych stosowanych w analizie mikrobiologicznej żywności;
 • organizowanie praktyk dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, technologia żywności;
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia prac magisterskich dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, technologia żywności;
 • współpraca z wiodącymi firmami produkującymi pożywki i sprzęt do badań mikrobiologicznych w zakresie oceny produktów i działalności szkoleniowej.

 

 

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.