Tu jesteś:  

Zakład Analizy Żywności (ZA) powołany został w Instytucie w 1971 roku jako resortowy ośrodek analityczny Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu. Od chwili powstania specjalizuje się w badaniach żywności wymagających nowoczesnej aparatury naukowej i wysokich kwalifikacji personelu badawczego i technicznego. Zasadnicze kierunki działalności naukowej i usługowej Zakładu są następujące:

 

Działalność badawcza:

- rozwój metod analitycznych do oceny jakości i bezpieczeństwa żywności. Opracowywanie, adaptacja i stosowanie nowoczesnych metod i technik analitycznych do badań zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, składników odżywczych i zafałszowań;

- identyfikacja i ilościowe oznaczanie składników naturalnych oraz zanieczyszczeń środowiskowych w surowcach i przetworach spożywczych. Badania składników odżywczych. Monitoring zanieczyszczeń żywności. Analiza ryzyka występowania zanieczyszczeń w żywności;

- opracowywanie standardów jakości zdrowotnej surowców i produktów spożywczych;

- badania autentyczności (zafałszowań) żywności, pasz: wykrywanie dozwolonych i niedozwolonych substancji dodatkowych w żywności;

- wprowadzanie do praktyki produkcyjnej naturalnych produktów spożywczych o cechach prozdrowotnych, w tym o podwyższonej wartości odżywczej i obniżonej zawartości substancji niepożądanych.

 

Działalność usługowa obejmuje:

- analizy i ekspertyz z zakresu jakości surowców i produktów spożywczych dla podmiotów gospodarczych;

- działalność normalizacyjną w zakresie nowelizacji norm przedmiotowych przemysłu owocowo-warzywnego i metodycznych oznaczania zanieczyszczeń w żywności (PN, PN-EN, PN-ISO).

Działalność szkoleniowa obejmuje:

- szkolenia w zakresie nowoczesnych technik analitycznych stosowanych w analizie zanieczyszczeń w żywności.

W Zakładzie prowadzone są badania wielu zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych oraz wybranych podstawowych składników odżywczych produktów spożywczych a także substancji dodatkowych, które w coraz szerszym zakresie wprowadzane są do produkowanej w Polsce żywności. Prowadzone badania pozwalają na śledzenie najważniejszych osiągnięć w obszarze analizy żywności na świecie. Rezultaty prowadzonych badań analitycznych były i są wykorzystywane w przemyśle rolno-spożywczym przy opracowywaniu i ocenie nowych technologii oraz wytwarzaniu produktów żywnościowych o wysokiej jakości, a także służą promocji zarówno eksportu polskich produktów spożywczych jak i wprowadzaniu ich na rynek krajowy.

Wiarygodność uzyskiwanych wyników potwierdzana została wielokrotnie pozytywną oceną uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych. Zakład uczestniczy również w ustalaniu wartości odniesienia w materiałach roślinnych przeznaczonych do badań biegłości organizowanych przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Zakład Analizy Żywności specjalizuje się w badaniach:

  • surowców i produktów owocowych, warzywnych i zbożowych,
  • soków, napojów, nektarów owocowych i owocowo-warzywnych
  • piwa, wina, wyrobów spirytusowych
  • wyrobów cukierniczych i piekarskich
  • kawy, owoców suszonych, orzechów, przypraw kulinarnych i in.W Zakładzie Analizy Żywności  stosowane są nowoczesne techniki instrumentalne, m.in.:

  • wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorami (UV, FL, DAD, RI, MS)
  • chromatografia gazowa (GC) z detektorami: FID i MS/MS;
  • spektrometria absorpcji atomowej (FAAS, FES, ZETAAS, HGAAS, VG-AAS);
  • spektrometria UV-VIS

 

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.