Tu jesteś:  

Akredytacja - atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności.

PN-EN ISO/IEC 17000:2006

 

 

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

 

W IBPRS prowadzona jest działalność usługowa w jednostkach organizacyjnych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Aktualne Certyfikaty Akredytacji Laboratoriów Badawczych oraz Zakresy Akredytacji:

 

AB 212, AB 452, AB 553, AB 803.

           

 

 

Podczas procesu akredytacji wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, w Laboratoriach, ocenie zostały poddane:

  • kompetencje techniczne;
  • organizacja i system zarządzania gwarantujący bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań.

 

Laboratoria posiadają akredytację w zakresie:

 

 

Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań

Dziedzina/obiekt badań:

B/1; B/22

Badania biologiczne produktów rolnych, wody, wody do spożycia, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności

 

C/1; C/9; C/22

 

Badania chemiczne, analityka chemiczna produktów rolnych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności

 

N/1; N/22

 

Badania właściwości fizycznych produktów rolnych, wody, wody do spożycia, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności

 

K/1; K/9; K/22

 

 

Badania mikrobiologiczne produktów rolnych, wody, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności

 

Q/22

 

Badania sensoryczne wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi – w tym żywności

 

 

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.