Tu jesteś:  

Skład Rady Naukowej VIII kadencji 2016 - 2020

 

 

Prezydium Rady Naukowej

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Zdzisław Targoński
(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

   
Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
dr hab. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS

   
Sekretarz:  dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak

 

 

Członkowie Rady Naukowej

 

Samodzielni pracownicy naukowi IBPRS dr hab. inż. Karol Mińkowski, prof. IBPRS
dr hab. Anna Misiewicz
dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS
dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
   
Pracownicy naukowo-badawczy IBPRS dr inż. Beata Bartodziejska  
dr inż. Andrzej Baryga  
dr inż. Marcin Bryła  
dr inż. Katarzyna Kotarska  
dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak  
dr inż. Elżbieta Polak
dr inż. Krzysztof Przygoński
dr inż. Sylwia Skąpska
dr inż. Anna Szafrańska
dr inż. Piotr Szymański
   
Zewnętrzni członkowie Rady Naukowej

prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie

 

prof. dr hab. Jacek Bardowski – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie

 

mgr inż. Barbara Groele – KUPS Warszawa

 

mgr inż. Janusz Tomasz Lesisz – CDR w Brwinowie, Oddział
w Radomiu

 

Naczelnik Katarzyna Kierzkowska – Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych, Naczelnik Wydziału Produktów Roślinnych  

 

mgr  Paweł Piotrowski – Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej

   
   
Dyrektor IBPRS dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS
   
Z-ca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński

 

 

 Komisja Polityki Naukowej i Finansowej

 

Przewodniczący dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS
   
Członkowie prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski
dr hab. Anna Misiewicz
dr inż. Elżbieta Polak
dr inż. Krzysztof Przygoński
dr inż. Sylwia Skąpska

 

 

Komisja Kwalifikacyjna

 

Przewodniczący prof. dr hab. Jacek Bardowski
   
Członkowie dr Beata Bartodziejska
dr inż. Anna Szafrańska

 

 

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

 

Przewodniczący dr hab. Karol Minkowski, prof. IBPRS
   
Członkowie dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
dr inż. Sylwia Skąpska

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny

 

  dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS

 

 

Komisja Skrutacyjna

 

  mgr inż. Anna Nurek
mgr inż. Anna Bednarek
mgr inż. Renata Siwek

 

 

 

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.