Tu jesteś:  

W Zakładzie Technologii Miesa i Tłuszczu IBPRS zatrudnionych jest  47 osób w tym 23 pracowników naukowych

Zakres działania Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu: 
 
 • Opracowywanie metod oceny i klasyfikacji jakościowej żywca rzeźnego i tusz oraz innych surowców pochodzenia zwierzęcego;
 • Badanie wpływu czynników przyżyciowych i poubojowych na wartość rzeźną żywca, przebieg procesów biochemicznych w tkankach  oraz przydatność technologiczną mięsa;
 • Doskonalenie procesów technologicznych i techniki uboju, wychładzania, rozbioru i wykrawania, produkcji mięsa kulinarnego oraz transportu i przechowywania mięsa;
 • Ocena przydatności technologicznej surowców mięsnych, dodatków do żywności, przypraw, środków aromatyzujących i materałów  pomocniczych do produkcji żywności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych;
 • Badanie mechanizmów kształtowania cech jakościowych surowców i produktów żywnościowych w procesie przetwórczym i w czasie przechowywania;
 • Badania oleju rzepakowego i innych tłuszczów pod względem żywieniowym i funkcjonalnym;
 • Opracowywanie nowych i doskonalenie istniejących technologiii przetwórstwa ii przechowalnictwa tłuszczów oraz projektowanie i wdrażanie produkcji spożywczych i technicznych wyrobów tłuszczowych;
 • Badania mikrobiologiczne, chemiczne, fizykochemiczne i sensoryczne surowców, półproduktów i produktów w aspekcie bezpieczeństwa i zdrowotności oraz jakości  handlowej żywności;
 • Opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie metod badań chemicznych, fizykochemicznych, mikrobiologicznych i sensorycznych surowców, półproduktów, produktów oraz opakowań i materiałów pomocniczych  stosowanych w przemysłach mięsnym i olejarskim;
 • Ocena jakości funkcjonalnych składników żywności oraz substancji dodatkowych do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w przetwórstwie spożywczym;
 • Wykonywanie usługowo pomiarów fizykochemicznych i analiz chemicznych, mikrobiologicznych i sensorycznych surowców rolnych, żywności, środków technicznych, pasz oraz substancji istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska;
 • Wykonywanie analiz porównawczych przepisów prawa żywnościowego oraz prac studialnych dotyczących opisu jaskościowego żywności stosowanego w komunikacji społecznej  i normalizacji; 
 • Wykonywanie ekspertyz towaroznawczych rynkowych surowców i produktów spożywczych;
 • Prowadzenie badań rozpoznawczych i pilotowych oraz produkcja doświadczalna wyrobów spożywczych i dodatków do żywności z uwzględnieniem preferencji konsumenckich oraz wymagań międzynarodowego prawa żywnościowego;
 • Organizowanie szkoleń pracowników przemysłu i instytucji nadzoru nad żywnością;
 • Organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz narad, konsultacji i konkursów jakości produktów dla przemysłu;
 • Prowadzenie działalności normalizacyjnej i patentowej;
 • Redagowanie i wydawanie czasopism naukowych oraz specjalistycznych wydawnictw nieperiodycznych;
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz systemów jakości w przemyśle spożywczym.

NIP: 525-000-82-64
KRS: 0000126823
Regon: 000053835
konto: Bank PEKAO SA X Oddział w Warszawie ul. Płowiecka 1/3
nr: 67  124010951111000003365564

Międzynarodowa współpraca naukowa

1. Duński Instytut Mięsny, Roskilde, Dania - w zakresie doskonalenia procesu uboju,
    metod uboju oraz metod oceny i klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych
2. Federalny Instytut Badawczy Mięsa Kulmbach, Niemcy - w dziedzinie badań
    nad pomiarami mięsności tuczników
3. Rutgers University, New Jersey, USA - zastosowanie szybkiej pirolizy
4. Litewska Akademia Rolnicza w Kownie, Litwa - nowe trendy w technologii
    przetwórstwa żywności
5. Firma Broste, Dania
    Resource Transforms International LTD, Waterloo. Kanada - zastosowanie
    szybkiej pirolizy
 
Wspólpraca z organizacjami międzynarodowymi

1.   Europejska Organizacja Normalizacyjna
2.   Europejska Komisja Gospodarcza ONZ Grupa Robocza ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych
3.   Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
4.   Miedzynarodowa Organizacja Chemików Analityków Żywności AOAC
5.   Towarzystwo Europejskie Prawa  Żywnościowego (EFLA)
6.   Komisja Kodesku Żywnośxciowego
7.   Amerykańskie Stowarzyszenie Chemików (AOCS)
8.   Międzynarodowa Federacja Producentów Margaryny (IFMA)
9.   American Meat Science Association
10. Central Science Laboratory FAO
11. European Fed for the  Science and Technology of Lipid
 Do pobrania plik Rys historyczny.pdf

 

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.