Tu jesteś:  

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych istnieje od 1954 roku. Od chwili powstania ściśle współpracuje z przemysłem owocowo-warzywnym a także z innymi gałęziami przemysłu spożywczego.

 

W 2013 r. do Zakładu Przetworów Owocowych i Warzywnych został włączony Zakład Piwa, Słodu i Żywności Prozdrowotnej


Działalność badawcza:

- opracowywanie technologii przetworów owocowych i warzywnych o właściwościach prozdrowotnych i specjalnego żywieniowego przeznaczenia, tzw. żywności funkcjonalnej, również z zastosowaniem procesów biotechnologicznych;

- badanie możliwości zastosowania nowych oraz doskonalenie istniejących technik i technologii   przetwarzania i utrwalania produktów owocowych i warzywnych;

- opracowywanie technologii produktów owocowych i warzywnych z wykorzystaniem mniej znanych, regionalnych i/lub ekologicznych surowców o wysokimi potencjale prozdrowotnym;

- opracowywanie technologii produkcji napojów fermentowanych na bazie słodowanego ziarna zbóż,

- ustalanie kryteriów oceny jakości fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej oraz opracowywanie i  adaptacja nowych metod analitycznych badania surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego;

- ocenę przydatności do produkcji nowych rodów i odmian jęczmienia browarnego oraz chmielu, proponowanych do uprawy w Polsce;

- doskonalenie technologii  produkcji słodu i produktów chmielowych,

- doskonalenie technologii wytwarzania brzeczki, fermentacji, dojrzewania i filtracji piwa;

- opracowanie technologii i techniki zagospodarowywania odpadów produkcyjnych przemysłu słodowniczego i piwowarskiego.

- otrzymywanie i badanie naturalnych aromatów i barwników spożywczych.


Działalność usługowa:

- badanie jakości surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego  i piwowarskiego, przy wykorzystaniu metod chemicznych, fizykochemicznych, enzymatycznych, sensorycznych i instrumentalnych,

- badanie wartości odżywczej i energetycznej surowców i produktów rolno-spożywczych,

- ekspertyzy w zakresie badania autentyczności soków, soków zagęszczonych, nektarów, napojów i przecierów owocowych;

- badanie jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego półproduktów i produktów owocowo-warzywnych  i piwowarskich

- kontrolę procesów cieplnego utrwalania produktów spożywczych;

- prowadzenie wybranych procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego i słodownictwa w skali mikrotechnicznej;

- udział w opracowywaniu i nowelizacji norm przedmiotowych branży przemysłu owocowo-warzywnego pod kątem ich dostosowania do dyrektyw UE oraz norm międzynarodowych (EN, ISO, CAC/FAO-WHO).


Działalność szkoleniowa:

- szkolenia w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych metod analitycznych w obszarze działalności prowadzonej przez Zakład.

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.