Tu jesteś:  

Od 2005 roku Zakładem kieruje dr Anna Misiewicz. Od tego czasu nastąpiły istotne zmiany w profilu badawczym Zakładu. W zakładzie zaczęto stosować metody biologii molekularnej do identyfikacji i różnicowania bakterii, drożdży i grzybów oraz charakterystyki genów i badania ich zmienności. Problematyka badawcza Zakładu Mikrobiologii zaczęła mieć w pełni charakter interdyscyplinarny lokując się na styku trzech obszarów nauki: mikrobiologii, genetyki i biotechnologii. Od kilku lat wiodącą specjalnością Zakładu stały się więc analizy mikrobiologiczne i genetyczne (dr Anna Misiewicz, mgr Sylwia Wróblewska, mgr Anna Goncerzewicz). W Zakładzie Mikrobiologii w 2007 r. wyodrębniono Pracownię Analiz Mikrobiologicznych, w celu walidacji i akredytacji klasycznych metod mikrobiologicznych, także pod kątem metod mikrobiologii molekularnej z wykorzystaniem technik PCR i real-time PCR. Szybkie wykrywanie bakterii patogennych i psujących żywność jest istotne dla producentów żywności, ze względu na krótki czas oczekiwania na wynik. Zastosowanie metod molekularnych także w obszarze bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności jest jednym z obszarów badań i doskonalenia metod w ZM (dr Anna Misiewicz, mgr Ilona Gadomska, mgr Agata Goryluk, mgr inż. Michalina Suchorzyńska). Badania skoncentrowane są głównie na bakteriach rodzaju Salmonella i Listeria, na które wykrywanie metodami klasycznymi Zakład uzyskał akredytację w 2008 r.

 

 

W Zakładzie prowadzone są także prace magisterskie, przede wszystkim studentów Międzywydziałowego Studium Biotechnologii i Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW. W ostatnich siedmiu latach prowadzono 14 takich prac. Większość z nich obroniona została z wyróżnieniem. Plany na przyszłość obejmują kontynuację współpracy międzynarodowej z kolekcjami europejskimi m.in. poprzez udział w europejskim programie MIRRI, a także akredytację Kolekcji. Planowane jest także rozszerzenie zakresu badań molekularnych, o nowe mikroorganizmy dalsze poznawanie przyczyn genetycznych zmienności organizmów przydatnych biotechnologicznie.

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.