Tu jesteś:  

 

27-28 maja 2015 r. - XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Postępy w Technologii Tłuszczów Roślinnych"

 

W Ośrodku Konferencyjnym Kocierz k. Andrychowa odbyła się kolejna, zorganizowana przez Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS, XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Postępy w technologii tłuszczów roślinnych". Konferencję, tradycyjnie od wielu lat, prowadził dr inż. Stanisław Ptasznik, dawniej IPMiT, a obecnie IBPRS. Nad poziomem naukowym Konferencji czuwał Komitet Naukowy. W konferencji uczestniczyli reprezentanci instytucji krajowych i zagranicznych, między innymi z Czech czy Niemiec. Program naukowy Konferencji obejmował aspekty żywieniowe, zdrowotne, technologiczne i analityczne tłuszczów jadalnych oraz aspekty prawne i technologiczne biopaliwa z oleju rzepakowego. Wygłoszono 19 referatów naukowych, zaprezentowano 26 doniesień naukowych w formie posterów oraz przedstawiono dwie prezentacje firm.

 

Jednym z punktów programu Konferencji była wystawa produktów tłuszczowych i ocena ich jakości - "Jakość 2015". Producenci wyrobów najwyższej jakości zostali uhonorowani przez Instytut Pucharami Jakości i Dyplomami.

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

za "Margarynę Słoneczną", "Śniadaniową z masłem"

 

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA w Kruszwicy

za olej "Kujawski" oraz margaryny "Smakowita ze swojskim smakiem", "Mix tłuszczów Finuu", oraz "palma z Kruszwicy".

 

Firma "Złoto Polskie" Marek Walniak z Kalisza

za "Olej z zarodków rzepaku tłoczony na zimno"

 

szczegółowe informacje

 

 

 


 

 

27-30 maja 2015 r. - XXXVI Konferencja w Krynicy Morskiej na temat: "Parametry oceny jakości ziarna zbóż i mąki do produkcji wyrobów piekarsko-ciastkarskich"

 

W Krynicy Morskiej odbyła się kolejna 36 konferencja zorganizowana przez Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego. W konferencji, kierowanej głównie do pracowników branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej, uczestniczyło 98 osób i wygłoszono 24 referaty.

 

Referaty przedstawili zaproszeni wykładowcy: prof. dr hab. Grażyna Podolska i dr hab. Alicja Sułek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, prof. dr hab. Marian Wiwart z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr inż. Agnieszka Makowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr inż. Dariusz R. Mańkowski z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, dr Andreas von Felde z KWS Lochow, Goris van Lit z U.S. Wheat Associates, przedstawiciele firm kierujących swoje oferty do przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego, a także pracownicy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS. Konferencji towarzyszyła oferta wystawiennicza dziewięciu firm krajowych i zagranicznych, działających dla potrzeb przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego.

 

W trakcie tegorocznej konferencji część wykładów przeprowadzono w formie "sesji żytniej", której przewodniczyła Pani Agnieszka Sąsiadek Dyrektor Zarządzający KWS Lochow Polska Sp. z o.o. W trakcie sesji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, wygłoszono cztery referaty. Wykłady były wstępem do dyskusji w której uczestniczyli prelegenci, a także przedstawiciele firm młynarskich i piekarskich oraz nauki. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zróżnicowaniu jakości ziarna żyta odmian populacyjnych i mieszańcowych oraz metodom prowadzenia ciast żytnich

 

 


 

 

21.05.2015 r.  XLIII Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, Dom Technika NOT

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu zorganizował po raz czterdziesty trzeci pod honorowym patronatem Minista Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONKURS pod tytułem "Produkt najwyższej jakości w przemyśle mięsnym" WIOSNA 2015.

 

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedzone było konferencją pt. "Perspektywy Wędzarnictwa w Polsce", a także sesją posterową na której uczestnicy mogli prezentować swoje prace.

 

KONKURS WIOSNA 2015 obejmował następujące grupy wędlin: kiełbasy, produkty blokowe (drobno, średnio i grubo rozdrobnione, rolady), wędliny podrobowe (wątrobianki, pasztetowe, kiszki, salcesony), mięso kulinarne, wyroby garmażeryjne (w tym dania gotowe), galarety mięsne i mięsno-warzywne, konserwy pasteryzowane i sterylizowane (mięsne, drobiowe, podrobowe) i inne produkty w ilości 129 próbek zgłoszonych z 34 zakładów mięsnych i drobiarskich. Ocenę konkursową przeprowadzono w dniach 12 i 13 marca br. w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS w Warszawie. Podstawą konkursowej oceny jakościowej wędlin była ocena sensoryczna wykonana przez dwa dziewięcioosobowe zespoły rzeczoznawców.

 

W dniu 21.05.2015 roku w Warszawie zostały wręczone nagrody "za najwyższą jakość produktu" WIOSNA 2015 które spełniło 125 próbek produktów z 34 firm biorących udział w konkursie. Nagrody wręczał w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marian Borek - Departament Rynków Rolnych, a także Pan Piotr Szymański - Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu.

 

Następujące firmy zostały dodatkowo nagrodzone:

 

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zwycięstwo w XLIII KONKURSIE „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2015 otrzymał:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego HENRYK KOŁDRAS w Proszówkach

 

Puchar Dyrektora Instytutu „za wyróżniającą się liczbę nagrodzonych wędlin” w XLIII KONKURSIE „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2015 otrzymał:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś w Rudzie Śląskiej

 

Specjalne dyplomy za najwyżej ocenione produkty typu żywność wygodna otrzymały:

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś w Rudzie Śląskiej

za bogracz i kurczaka po meksykańsku

 

oraz

 

Zakład Wędliniarski i Ubojnia GRZEGORZ KĘPA w Czestkowie

za pulpeciki w sosie firmowym.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, produktach, a także nagrodzonych firmach

 

 


 

 

18.02.2015 r. Konferencja poświęcona propozycjom zmian w systemie oceny jednostek naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

 

Konferencja organizowana była wraz z Przewodniczącym Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Maciejem Zabelem. W Konferencji wzięła udział Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS. Dyrektorzy wielu Instytutów, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wielu Uczelni Wyższych

 

 


 

 

16-17.02.2015 r. Konferencja wewnętrzna IBPRS pt. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2015

 

Konferencja poświęcona była upowszechnieniu wyników prac badawczych Instytutu. Podzielona była na IV sesje, które kolejno prowadzili: dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, dr inż. Sylwia Skąpska, dr Anna Misiewicz i dr inż. Marek Roszko. Celem Konferencji było przybliżenie działalności poszczególnych jednostek na forum wewnętrznym, dyskusja na temat realizowanych prac, a także wymiana doświadczeń w przytaczanych tematach na szerszym forum. W sesjach uczestniczyła Dyrektor Instytutu, Kierownicy jednostek i Pracownicy IBPRS - osobiście, a także z jednostek zamiejscowych - poprzez wideokonferencję.

 

 


 

02.02.2015 r. IV Noworoczne Spotkanie Branżowe KUPS w restauracji Villa Foksal, Warszawa.

 

Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości uczestnictwa podmiotów branży sokowniczej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W spotkaniu wzięła udział Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, a także zarżad i pracownicy KUPS

 

 


 

 

22.01.2015 r. Konferencja naukowa pt. "Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020" w Centralnej Bibliotece Rolniczej, Warszawa

 

Głównymi tematami poruszanymi na konferencji był wpływ wdrażania PROW 2007-2013 na poprawę wyników ekonomicznych sektora rolno-spożywczego w Polsce, ocena szans rozwojowych sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich Polski w kontekście PROW 2014-2020. W konferencji uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr Marek Sawicki, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Kierownik Zakładu Integracji Europejskiej, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Dyrektor IBPRS dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, przedstawiciele Departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przedstawiciele sektora rolno-spożywczego

 


 

21.02.2015 r. Spotkanie Noworoczne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane dla podległych jednostek Ministerstwa. W uroczystym spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS

 


 

04.12.2014 r. XLII Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, Dom Technika NOT

I część spotkania poświęcona była "Aktualnym problemom surowca, znakowania i dystrybucji produktów mięsnych"

II część - ogłoszenie wyników 42 konkursu "Produkt najwyższej jakości w przemyśle mięsnym" JESIEŃ 2014 w grupie wędzonek, kiełbas suszonych, podsuszanych oraz wędlin surowych i dojrzewających wraz z wręczeniem wyróżnień przez przedstawiciela MRiRW. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, pracownicy Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS oraz przedstawiciele producentów nagrodzonych produktów. Na zakończenie odbyła się degustacja nagrodzonych produktów. PROGRAM

 


 

01.12.2014 r. Program Horyzont 2020, Spotkanie z przedstawicielami Instytutów Badawczych

odbyło się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Poświęcone w całości udziałowi IB w pierwszych konkursach w programie Horyzont 2020, ofercie Sieci KPK dla IB, ocenie wniosków projektowych z perspektyw oceniającego eksperta, prezentacji 3 projektów realizowanych w programie H2020. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS

 


 

29.11.2014 r. Wielka Gala "25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości"

Odbyła się w warszawskim hotelu Gromada, podczas której przedstawiono laureatów VIII edycji konkursu "Orły Polskiego Budownictwa", VII edycji konkursu "Perły Medycyny" oraz Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości i Orły Polskiego Samorządu. Organizatorem projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, było Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. IBPRS uzyskał I Nagrodę w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii: Działalność Naukowa, Edukacyjna i Badawczo-Rozwojowa. W Gali uczestniczyła Dyrektor Instytytu dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS oraz dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński, doradca dyrektora ds. strategii i rozwoju.

 


 

27.10.2014 r. Crop Quality Seminar (annual), Warszawa, IBPRS

sponsorowane przez U.S. Wheat Associates i organizowane we współpracy z Zakładem Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBRSP. Doroczne seminarium poświęcone było omówieniu aspektów jakościowych upraw pszenicy w różnych krajach świata w 2014 r., w tym w USA wraz z czynnikami klasyfikacji, dostaw i popytu. Seminarium otworzyła i w nim uczestniczyła Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, mgr Wojciech Górniak - kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS, a także przedstawiciele przemysłu młynarsko-zbożowego oraz pracownicy IBPRS.

 


 

24-25.11.2014 r. ICC Conference and Workshop "Working out ABS: Preparing to comply with the new EU Rules on Access and Benefit-sharing", Paryż, Francja

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele sektora rolno-spożywczego, biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz kuratorzy kolekcji kultur drobnoustrojów. Debata toczyła się wokół Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 511/2014 w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. W konferecji uczestniczyła Dyrektor Intytutu dr hab. inż Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS oraz dr Anna Misiewicz - kierownik Zakładu Mikrobiologii IBPRS.

 


 

13.11.2014 r. Konferencja "Rola Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności oraz uczciwych praktyk w międzynarodowym handlu żywnością" Warszawa, MRiRW

Organizatorem była Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferecji uczestniczyła Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS oraz dr Krystyna Szymczyk z Zakładu Analizy Żywności IBPRS.

 


 

10-12.11.2014 r. "The World Mycotoxin Forum" Wiedeń, Austria

8 Konferencja z tego cyklu poświęcona była inicjatywie systemowego podejścia do zminimalizowania zanieczyszczenia surowców mikotoksynami i zarządzenia bezpieczeństwem surowców "od pola do stołu". Główną ideą tych konferencji jest stworzenie platformy do spotkań przedstawicieli przemysłu spożywczego i paszowego oraz sektora zdrowia publicznego z przedstawicielami nauki i ustawodawcami z całego świata. W konferencji uczestniczyła Dyrektor Instytut dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, oraz dr Marcin Bryła i dr Marek Roszko z Zakładu Analizy Żywności IBPRS. W trakcie konferencji zaprezentowano dwa plakaty:

  • Occurrence of free and masked fumonisins in maize products available on the Polish market. M. Bryła, M. Roszko, K. Szymczyk, R. Jędrzejczak
  • The influence of maize dry milling on the content of free and masked fumonisins in model conditions. M. Bryła, M. Roszko, K. Szymczyk, R. Jędrzejczak

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku zakończonego procesu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej umieszczono na niej projekt SeCuRe Centrum Zasobów Mikrobiologicznych, którego koordynatorem jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

W dniu 27.06.2014 r. podsekretarz stanu Krystyna Gurbiel spotkała się z przedstawicielami zespołów badawczych, które otrzymały nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2013 roku.

 

 

W spotkaniu udział wzięli także członkowie kierownictwa instytutów badawczych oraz przedstawiciele departamentów merytorycznych MRiRW, które uczestniczyły w opiniowaniu nagrodzonych prac. Dyrektorzy instytutów, z których pochodziły nagrodzone prace otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni okolicznościowe dyplomy. Podczas spotkania autorzy nagrodzonych prac badawczych zaprezentowali główne efekty wdrożeniowe zrealizowanych projektów.

 

 

Nagrody pieniężne za 2013 rok otrzymało 9 zespołów badawczych, w tym po dwa zespoły badawcze z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Instytutu Rybactwa Śródlądowego i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB oraz po jednym zespole badawczym z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytutu Ogrodnictwa i Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Ponadto 2 prace zostały wyróżnione, jedna z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz z Instytutu Zootechniki – PIB.

 

 

Wyniki XLI KONKURSU

"Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym"

WIOSNA 2014

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu zorganizował po raz czterdziesty pierwszy pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konkurs pod tytułem "Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym" Wiosna 2014.

 

autor: Jerzy Zakrzewski

 

KONKURS WIOSNA 2014 obejmował następujące grupy wędlin: kiełbasy, produkty blokowe (drobno, średnio i grubo rozdrobnione, rolady), wędliny podrobowe (wątrobianki, pasztetowe, kiszki, salcesony), mięso kulinarne, wyroby garmażeryjne (w tym dania gotowe), galarety mięsne i mięsno-warzywne, konserwy pasteryzowane i sterylizowane (mięsne, drobiowe, podrobowe) w ilości 115 próbek zgłoszonych z 34 zakładów mięsnych i drobiarskich. Ocenę konkursową przeprowadzono w dnia 13 i 14 marca br. w Oddziale Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS w Warszawie.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż czasopismo pt. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

na podstawie przeprowadzonej ankiety czasopism otrzymało 2 pkt. i jest na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Szczegółowe informacje dot. czasopisma

W dniu 3 lutego 2014 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk wręczył dr hab. inż. Renacie Jędrzejczak, prof. IBPRS akt powołania na stanowisko dyrektora Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego. Uroczyste wręczenie odbyło się w siedzibie głównej Instytutu. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Instytutu, a także przedstawiciele ze świata nauki, gospodarki i administracji.

 

Wręczając nominację, wiceminister życzył wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Mówiąc o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed placówką, Tadeusz Nalewajk zwrócił uwagę między innymi na kwestie innowacyjności i wdrażania wyników prac badawczych do praktyki oraz roli instytutów badawczych w pracach związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej. Wiceminister rolnictwa zadeklarował pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów, wyrażając jednocześnie potrzebę jeszcze większego wykorzystania potencjału Instytutu w bieżących pracach resortu.

 

Po wręczonej nominacji Pani Dyrektor przedstawiła zgromadzonym wizję i plany dalszego rozwoju Instytutu. W swoim wystąpieniu wskazała na obecne wyzwania i zadania, jakie stoją przed Instytutem, nie tylko w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych, ale też odnośnie prowadzania działalności wdrożeniowo-upowszechnieniowej i realizacji prac na rzecz resortu z zakresu służb publicznych.

 

W dalszej części uroczystości, wiceminister Tadeusz Nalewajk zwiedził wybrane zakłady merytoryczne Instytutu oraz ich pracownie.

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


- za rozwiązanie: „Wykorzystanie innowacyjnej kultury starterowej do otrzymywania pieczywa z dużym udziałem mąki owsianej"

Skład zespołu twórców:
K. M. Stecka, J. Rozmierska, K. Piasecka-Jóźwiak, B. Chabowska, E. Słowik, E. Szkudzińska-Rzeszowiak, M. Kliszcz

 

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


za rozwiązanie: „Modernizacja gorzelni poprzez wprowadzenie automatyzacji i monitoringu procesów jednostkowych, rekuperacji energii i zastosowanie ekologicznego źródła pary"

Skład zespołu twórców:
A. Miecznikowski, M. Bucoń, K. Zielińska, K. M. Stecka

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


za projekt: „Biotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz skażonych ochratoksyną A i bakteriami patogennymi"

Skład zespołu twórców:
K. Zielińska, K. M. Stecka, A. Miecznikowski, A. Kapturowska, M. Kupryś

 

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


za projekt: „Wieloskładnikowe piekarskie kultury starterowe nowej generacji do stosowania w ciastach żytnich i pszenno-żytnich"

Skład zespołu twórców:
K. M. Stecka, K. Piasecka-Jóźwiak, J. Rozmierska, B. Chabłowska, R. A. Grzybowski, E. Szkudzińska-Rzeszowiak, E. Słowik, M. Kliszcz

 

Wyróżnienie na konferencji „Współczesne trendy w technologii żywności", UP Poznań, 26-27.09.2012 r.

 

za poster „Próby wykorzystania Oenococcus oeni do odkwaszania soków owocowych"

Skład zespołu twórców:
S. Skąpska, B. Sokołowska, J. Niezgoda, M. Chotkiewicz, A. Fabisiak, N. Dobros, A. Dekowska

 

Wyróżnienie na V ogólnopolskiej konferencji naukowej technologów przetwórstwa owoców i warzyw „Doskonalenie jakości żywności z owoców, warzyw i grzybów", Kraków, 17-18.05.2012 r.

 

za referat „Wpływ nowoczesnych metod utrwalania na jakość puree truskawkowego"

Wyróżniony: K. Marszałek

copyright © ibprs.pl | projekt graficzny: Kinga Wesołowska, wdrożenie i wykonanie: synermedia.pl & inventor-factory.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.